Loading...

ЗГРАДИ

Градба Јасен како докажан градежник има изградено
голем број на стамбено-деловни објекти, и тоа згради за домување
во Скопје, Битола, Охрид и Прилеп.

Фотографии

Проект:

Поткровје на зграда

Комплетна изведба на поткровје
на зграда во Скопје, во
населба Центар

Фотографии

Проект:

Поткровје на зграда

Комплетна изведба на поткровје на
зграда со метална и дрвена
конструкција, со Ytong блокови

Фотографии

Проект:

Доградба на зграда

Комплетна доградба на здрада и
поткровје на зграда со метална
конструкција и Ytong блокови

Фотографии

КУЌИ

Проект:

Планинска куќа

Sидање на планинска куќа
со Ytong блокови и
изведба на кров

Фотографии

Проект:

Дрвена куќа

Комплетна изведба на
карабин куќа и кров
од дрво

Фотографии

Проект:

Реновирање на куќа

Комплетно реновирање
на куќа, надворешно
и внатрешно

Фотографии

ЕНТЕРИЕРИ

Во делот на внатрешното уредување Ригипс и Кнауф плочите
најдоа извонредна примена во ентериерното уредување на просторот.
Со сувата градба-монтажа, лесно и брзо се доаѓа до бараниот ефект.

Проект:

Гипсани лајсни

Изработка и поставување
на гипсени лајсни
и други елементи

Фотографии

Проект:

Внатрешно уредување

Комплетно внатрешно уредување
со примена на Ригипс
суви системи

Фотографии

Проект:

Хотели, ресторани,
кафетерии

Уредување на хотели
ресторани и кафетерии

Фотографии

Проект:

Гипскартон изведби

Комплетно уредување
со примена на Ригипс
суви системи

Фотографии

ЕКСТЕРИЕРИ

Проект:

Топлотна фасада

Комплетна изведба
на топлотна фасада
на куќа

Фотографии

Проект:

Ѕидање со камен

Sидање со камен
на викенд куќа
и влезен дел

Фотографии

Проект:

Базен

Комплетно проектирање
и изведба на базен
и уредување на простор

Фотографии

ОСТАНАТО

Проект:

Салон за автомобили

Фотографии

Проект:

Реновирање на кино

Фотографии

Проект:

Реновирање на дуќан

Фотографии