Loading...

ЌЕРАМИДИ МЛАДОСТ ЛЕСКОВАЦ

Младост Лесковац е еден од најголемите и најважните производители на градежен материјал во регионов, познато име на пазарот, синоним за квалитетни керамиди и блокови за ѕидање и меѓуспратни конструкции кои што благодарејќи му на квалитетот го пронајдоа патот до задоволните корисници на целата територија на Србија, Косово, но и на пазарот во Македонија, Бугарија, Романија, Албанија, Црна Гора.

НОВ ПРОИЗВОД

Со реконструкцијата кон крајот на 2010 и почетокот на 2011 година, извршено е вградување на нов екструдер и инсталирани се 2 нови двоглави преси кои што спаѓаат во редот најсовремени во оваа област. На овој начин, освен подобрувањето на квалитетот на производот во поглед на физичко механички карактеристики, овие современи преси овозможуваат производство на нови керамиди "Младост" – "ЛУКС" програма, која што има низа предности во однос на досегашните модели на керамиди.

ЌЕРАМИДИ МЛАДОСТ - ПРОГРАМА "ЛУКС"

Поголема покривна површина на керамидите - за покривање на 1 m² покрив, потребни се само 12,5 парчиња. Брзо вградување – заштеда на време. Eкономично вградување - заштеда на бројот на керамидите и на
пратечкиот материјал – помали трошоци за вградување.

Поголема покривна површина на ќерамидите
За покривање на 1 м² покрив, потребни се само 12,5 парчиња

Новиот производ е полесен
Го намалува оптеретувањето на покривната конструкција.

Лизгачко летвосување
Може да се монтираат на постоечката покривна конструкција и одалеченоста помеѓу летвите.

Поголемо преклопување на ќерамидите спрема специфичните барања и потреби во зависност од нагибот на покривната рамнина.

Унапреден дизајн со нови конструкциски решенија
Многу подобро "затворањe" на покривот со што се обезбедува уште подобра заштита од атмосферските влијанија (дожд, снег, ветар).

Визуелно поубав производ, подобри техничкикарактеристики.

ПРОИЗВОДИ

КОНТИНЕНТАЛЕН ЛУКС


ТРАДИЦИОНАЛ ЛУКС


МАЕСТРАЛ ЛУКС


КАПАК ЗА ЌЕРАМИДА


СНЕГОБРАН

ВЕНТИЛАЦИОНИ ЌЕРАМИДИ


ГАРАНЦИЈА НА КВАЛИТЕТ

Како гаранција за квалитетот, покрај секојдневната интерна контрола во лабораториите во нашите фабрики, сите производи поседуваат сертификати за квалитетот издадени од страна на европските признаени институти. Исто така, сите производи поседуваат ЦЕ знак (Директива на ЕУ за градежни производи 89/106/ЕЕЦ) издаден од страна на ЦИЕС Институтот од Стара Загора, Бугарија, кој што е овластено тело од страна на ЕУ за тестирање и сертификација на производите по стандардите на ЕУ.

ЌЕРАМИДИ - ДВОЈНО ПЕЧЕНИ

100 годишното искуство и постојаните истражувања, доведоа до создавање на една нова и современа фабрика. Компанијата - Тзитзиклис - компанија семеен бизнис, произведува врз основа на традицијата на керамичките производи.

Нашиот асортиман на производи се состои од 4 главни категории: јака цигла, подни плочки, византиска ќерамида погодна за цркви цигли и плочки рачно изработени за санација на згради.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Нивната површина не бара никаква дополнителна завршна обработка и заштита додека големиот избор на големини и модели помага во создавањето на извонреден амбиент давајќи му посебен карактер на вашиот простор. Високата механичка издржливост на мраз, а и на температурните промени ги прават погодни за надворешни и внатрешни простории.

ПРОИЗВОДИ

ЌЕРАМИДИ - ГОРНИ

ќерамида горна
византиски тип

ЌЕРАМИДИ - ДОЛНИ

ќерамида горна
византиски тип

ПОСЕБНИ ПРОИЗВОДИ

Примаме исто така и специјални порачки на
посебни површини по ваша желба.

Донесете го вашиот примерок да го направиме
производ. Можеме и сакаме да направиме.
Секоја ваша желба е стварност.

КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИ

ОСТАНАТИ ПРОИЗВОДИ

ќерамиди

ќерамиди

ќерамиди

шиндра

плочи

плочи