Loading...

БЛОКОВИ - ДВОЈНО ПЕЧЕНИ

100 годишното искуство и постојаните истражувања, доведоа до создавање
на еднанова и современа фабрика. Компанијата - Тзитзиклис - компанија семеен бизнис,
произведува врз основа на традицијата на керамичките производи.

Нашиот асортиман на производи се состои од 4 главни категории:
јака цигла, подни плочки, византиска ќерамида погодна за цркви
цигли и плочки рачно изработени за санација на згради.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Нивната површина не бара никаква дополнителна завршна обработка и заштита додека големиот избор на големини и модели помага во создавањето на извонреден амбиент давајќи му посебен карактер на вашиот простор.Високата механичка издржливост на мраз, а и на температурните промени ги прават погодни за надворешни и внатрешни простории.

ПРОИЗВОДИ

ПОЛНА ТУЛА

коцка керамичка

полна тула

ДЕЛЛИВА
ЦИГЛА

деллива цигла

ДЕКОРАТИВНИ
ПРОИЗВОДИ

елемент за ограда

РАЗНО ИЗРАБOТЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

цигла

БЛОКОВИ СО
ШУПЛИНА

блок со шуплина

ФАСАДНИ
ЕЛЕМЕНТИ

плочки

ЌЕРАМИДИ - ДВОЈНО ПЕЧЕНИ

100 годишното искуство и постојаните истражувања, доведоа до создавање на една нова и современа фабрика. Компанијата - Тзитзиклис - компанија семеен бизнис, произведува врз основа на традицијата на керамичките производи.

Нашиот асортиман на производи се состои од 4 главни категории: јака цигла, подни плочки, византиска ќерамида погодна за цркви цигли и плочки рачно изработени за санација на згради.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Нивната површина не бара никаква дополнителна завршна обработка и заштита додека големиот избор на големини и модели помага во создавањето на извонреден амбиент давајќи му посебен карактер на вашиот простор. Високата механичка издржливост на мраз, а и на температурните промени ги прават погодни за надворешни и внатрешни простории.

ПРОИЗВОДИ

ЌЕРАМИДИ - ГОРНИ

ќерамида горна
византиски тип

ЌЕРАМИДИ - ДОЛНИ

ќерамида горна
византиски тип

ПОСЕБНИ ПРОИЗВОДИ


Примаме исто така и специјални порачки на посебни површини по ваша желба.

Донесете го вашиот примерок да го направиме производ. Можеме и сакаме да направиме. Секоја ваша желба е стварност.

КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИ