Loading...

КОНТАКТ ИНФО

Градба Јасен ДОО

ул. Кеј 9ти Септември бр.6
7500 Прилеп, Р.Македонија

е-пошта: info@gradbajasen.com.mk

КОНТАКТ ФОРМА

Контакт со одел*
Име/Компанија*
Вашата е-mail адреса*
Вашиот телефонски број*


Порака*

*- задолжителни полиња

КОНТАКТ ЛИЦА

Директор

е-пошта: straso@gradbajasen.com.mk

Финансиски директор

е-пошта:veradespot@yahoo.com

Комерција


е-пошта: sales@gradbajasen.com.mk

Малопродажба


е-пошта: sales@gradbajasen.com.mk

Големопродажба

е-пошта: sales@gradbajasen.com.mk

Маркетинг и промоција

е-пошта: david@gradbajasen.com.mk

НАШАТА ЛОКАЦИЈА